Archive

Archive for siječanj, 2014

Međunarodna ekonomija – rokova u Bjelovaru za dodiplomski studij (četverogodišnji program) više neće biti

siječanj 31st, 2014

Obavještavaju se studetnti dodiplomskog studija (po starom četverogodišnjem programu) da rokova iz Međunarodne ekonomije više neće biti u Bjelovaru. U Rijeci su još predviđena dva roka i to:
1. 03.02.2014., u 16.00 sati, dvorana 2
2. 17.02.2014., u 14.00 sati, dvorana 2.

Odluka o prestanku statusa studenata studentima dodiplomskog studija – stari program – VAŽNO!

siječanj 31st, 2014
Odluka o prestanku statusa studenata studentima dodiplomskog studija kojima ističe pravo 28.02.2014.

Znači onima kojima ističe pravo 28.02.2014. ukoliko ne uspiju sve rješiti gube status studenta.

Poslovne financije – rezultati od 18.01.2014.

siječanj 29th, 2014

Poslovne financije - rezultati od 18.01.2014. – za novu bolognu
Poslovne financije – rezultati od 18.01.2014. – stari program
Položila je Šibenik Antea.
Ostali nisu zadovoljili.

Rezultati Kvantitativne metode 23.01.2014.

siječanj 28th, 2014

Rezultati Makroekonomija 1 26.01.2014.

siječanj 28th, 2014

Rezultati Financijsko računovodstvo 24.01.2014.

siječanj 28th, 2014
Rezultati Financijsko računovodstvo 24.01.2014.

Uvid u radove će se održati u sklopu sutrašnjih vježbi (29.01.).

Diplome studenata – diplomskog studja (nalaze se u referadi u Bjelovaru)

siječanj 27th, 2014

Popis studenata koji su doplomirali na Ekonomskom fakultetu Rijeka a mogu doći podignuti diplome u referadi u Bjelovaru.
Barbarić Danijela
Barišić Zdenka
Babić Predavac Nataša
Fridrih Sonja
Gazda Jelena
Kravaica NIkola
Kralj Tajana
Kudernovski Ana Maria
Perić Sanja
Petak Martina
Purković Vesna
Šimunović Stipan
Štefulinac Lana
Vrčak Snježana

Rezultati Međunarodna ekonomija 26.01.2014.

siječanj 27th, 2014

Financijsko računovodstvo – odgoda vježbi sa 26.01.2014. na 29.01.2014.

siječanj 25th, 2014

Obavještavaju se studenti da se zbog lošeg vremena neće održati vježbe iz Financijskog računovodstva koje su trebale biti održane 26.01.2014. nego će se iste održati u srijedu 29.01.2014. od 16.15h

Računovodstvo – rezultati od 23.01.2014.

siječanj 24th, 2014

Završni radovi – procedura i prijava, rokovi za 2013./14.

siječanj 24th, 2014

5. Završni radovi
5.1. Odluka o utvrđivanju rokova za predaju završnih i diplomskih radova

„Studenti koji žele obraniti završni ili diplomski rad u ak.god. 2013./2014. dužni su
poštovati sljedeće rokove:

5.1.1. Najkasnije do 30. travnja 2014. godine prijaviti mentora na završnom radu na za to
propisanom obrascu koji predaju u Referadu za preddiplomski i diplomski studij
(Obrazac za prijavu mentora).
5.1.2. Najkasnije do 10. lipnja 2014. godine predati mentoru na čitanje prvu verziju završnog rada i precizirati temu završnog rada (uključujući naslov rada) te ju prijaviti na za to propisanom obrascu koji predaju u Referadu za preddiplomski i diplomski studij (Obrazac za prijavu teme).
5.1.3. Najkasnije do 01. ožujka 2014. godine prijaviti mentora na diplomskom radu na za to
propisanom obrascu koji predaju u Referadu za preddiplomski i diplomski studij (Obrazac za prijavu mentora ).
5.1.4. Najkasnije do 30. travnja 2014. godine predati mentoru na čitanje prvu verziju
diplomskog rada i precizirati temu diplomskog rada (uključujući naslov rada) te ju
prijaviti na za to propisanom obrascu koji predaju u Referadu za preddiplomski i diplomski studij (Obrazac za prijavu teme).
5.1.5. Najkasnije do 15. rujna 2014. godine ispuniti sve ispitne obveze i predati u Referadu
za preddiplomski i diplomski studij konačnu odobrenu verziju diplomskog rada
(studenti diplomskog studija).
5.1.6. Najkasnije do 15. rujna 2014. godine ispuniti sve ispitne obveze i predati u Referadu
za preddiplomski i diplomski studij ispunjeni i od mentora potpisani obrazac Izvješća o
obavljenom završnom radu (studenti preddiplomskog studija).
5.1.7. Studenti preddiplomskog studija koji Izvješće o obavljenom završnom radu predaju
poslije 15. rujna 2014. godine se neće moći prijaviti za diplomski studij u 2014./2015.
godini.
5.1.8. Sve obrane diplomskih radova moraju biti održane najkasnije do 30. rujna 2014.
godine.
5.1.9. Završnim i diplomskim radovima kojima se rutinskom provjerom na plagiranje nakon
predaje ustvrde nepravilnosti neće se razmatrati za obrane u 2013./2014. godini.
Studentima koji se ne budu pridržavali navedenih rokova ne jamči se dovršetak studija
u tekućoj akademskoj godini. „

Upisi u ljetni semestar školska godina 2013./14.

siječanj 24th, 2014

Rezultati Računovodstvo troškova 18.01.2014.

siječanj 23rd, 2014
Rezultati Računovodstvo troškova 18.01.2014.

Studenti iz Bjelovara su skroz na kraju tablice.

Rezultati Računovodstvo troškova 18.01.2014.

siječanj 21st, 2014
Rezultati Računovodstvo troškova stari program 18.01.2014.

Rezultati za diplomski studij su objavljeni na Merlinu.

Financijsko računovodstvo – grupe za kolokvij 24.01.2014.

siječanj 21st, 2014

Financijsko računovodstvo – grupe za kolokvij
1. Grupa – od A do J – od 16.00h
2. Grupa – od K do Ž – od 17.00h
Nakon kolokvija predavanja.

Ekonomika okoliša – 16.01.2014. – nitko od studenata nije položio (idući rok 01.02.2014. od 16h)

siječanj 21st, 2014

Obavještavaju se studenti da nitko od studenata nije položio na ispitu Ekonomika okoliša. Idući rok će biti 01.02.2014. od 16.00h (subota)

Financijsko računovodstvo – grupe za 24.01.2014. petak

siječanj 20th, 2014

Financijsko računovodstvo – grupe za kolokvij
1. Grupa – od A do J – od 16.00h
2. Grupa – od K do Ž – od 17.00h
Nakon kolokvija predavanja.

Raspored za Računovodstvo, Kvantitativne metode i Strateški menadžment – 23.01.2014. četvrtak

siječanj 20th, 2014

Računovodstvo – popravni kolokvij 1 i 2 – od 17.00h
Računovodstvo – pismeni ispit za staru bolognu i stari program – od 17.00h
Kvantitativne metode – pismeni ispit od 17.00h
Strateški menadžment – stara bologna i stari program – od 17.00h
Računovodstvo – završni ispit – od 18.00h

Menadžment – neće se održavati 25. i 26.01. nego sve 01.02.2014. od 14.30h

siječanj 20th, 2014

Obavještavaju se studenti da dogovor sa profesoricom iz Menadžmenta je takav da 25.i 26.01. neće imati kolokvij niti predavanja nego će se sve to održati 01.02.2014., prvo će od 14.30h biti seminari a onda kasnije i kolokvij (od 16.00h).

Filozofija racionalnog djelovanja i Engleski jezik b1 – 18.01.2014. od 10.30h

siječanj 17th, 2014

Filozofija racionalnog djelovanja i Engleski jezik b1 – 18.01.2014. od 10.30h u dvorani 3.