Home > Obavijesti > Upisi ocjena od 08.05.2014. do 14.05.2014. (donijeti indekse na upis do 14h taj dan ili prije)

Upisi ocjena od 08.05.2014. do 14.05.2014. (donijeti indekse na upis do 14h taj dan ili prije)

svibanj 7th, 2014, 15:57

08.05.2014. – Operacijski menadžment, Organizacija
09.05.2014. Javne financije, Ekonomika i politika investiranja
14.05.2014. Monetarna ekonomija i Financijska tržišta i institucije
14.05.2014. Strateški menadžment i Upravljanje kvalitetom