Home > Obavijesti > Rokovi Ljeto-jesen – svi studenti

Rokovi Ljeto-jesen – svi studenti

svibanj 29th, 2014, 14:47

Rokovi Ljeto-jesen u NC Bjelovar: 1,2,3. godina preddiplomski studij, 2. i 3. godina stara bologna, rokovi za stari dodiplomski program i rokovi u NC Karlovcu
Rokovi su do 10.09.2014.. Nakon toga rokovi se više ne održavaju za tu akademsku godinu.