Arhiv

Arhiv za srpanj, 2014

Anketa za upis u programe Ekonomskog fakulteta Rijeka

19. srpanj 2014.

Mole se svi zainteresirani da ispune Anketu za upis na programe Ekonomskog fakulteta Rijeka koji bi se izvodili u NC Bjelovar. Na osnovu anketa bi se vidjelo da li ima dovoljno zainteresiranih kandidata.
Link na anketu za cjeloživotno obrazovanje.
Na osnovu broja prikupljenih anketa organizrao bi se upis programa.

Upisivali bi ako će biti dovoljno zainteresiranih programi:
1. Cjeloživotno obrazovanje temeljni program – istovjetan preddiplomskom studiju
2. Cjeloživotno obrazovanje naprendi program – istovjetan diplomskom programu
3. Razlikovni program – za one koji su završili neki drugi faks, a nije ekonomija i potrebno je da steknu nedostajuća znanja.

Mole se svi zainteresirani da Anketu pošalju do 10.09.2014..
Svi koji pošalju anketu do tog vremena na svoj mail će zaprimiti informaciju o upisima (ili ne upisu) određenih programa koji su navedeni. Na mail bi primali i sve bitne informacije.

Rezultati Međunarodna ekonomija – bologna i stari program

19. srpanj 2014.

1. Bologna 14.07.2014.
2. Stari dodiplomski program nitko nije položio.

Godišnji odmor od 21.07. – do – 27.8.2014.

19. srpanj 2014.

Obavještavaju se studenti da referada neće raditi zbog korištenja godišnjeg odmora od 21.07.2014. do 27.08.2014.. Prvi radni dan je 27.08.2014. – srijeda.

Asistent Tomislav Galović 19.07. u Bjelovaru – 11.30 će donijeti ispravljene verzije završnih radova

15. srpanj 2014.

Obavještavaju se studenti da će asistent Tomislav Galović 19.07.2014. biti u Bjelovaru te da će nakon ispita u 11.30h studenti moći dignuti ispravljne verzije završnih radova.

Gospodarstvo Hrvatske 18.07.2014. od 17.00h

15. srpanj 2014.

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz Gospodarstva Hrvatske održati 18.07.2014. od 17.00h

Analiza i planiranje – rezultati od 11.07.2014.

14. srpanj 2014.

Međunarodna ekonomija – sa 14.07. na 15.07. u 16.00h

11. srpanj 2014.

Zbog fakultetskog vijeća koje je sazvano za 14.07.2014. profesor Kandžija nije u mogućnosti doći na ispit iz međunarodne ekonomije. Ispit će se održati 15.07.2014. od 16.00h.

Rezultati – Računovodstvo malih i srednjih poduzeća 03.07.2014.

10. srpanj 2014.

Analiza i planiranje, Analiza i revizija, Mikroekonomija, Projektiranje organizacije – 11.07.2014. od 16.00h

10. srpanj 2014.

Obavještavaju se studenti da se ljedeći ispiti 11.07.2014. održavaju ranije od 16.00h – Analiza i planiranje, Analiza i revizija, Mikroekonomija, Projektiranje organizacije.

Informacije koje je dao Dekan o upisima 05.07.2014. + Anketa

7. srpanj 2014.

Mogućnost nastavka u NC Bjelovar – Centar za inovativnost i transfer znanja.

Napomena: Studenti treće godine bi u NC Bjelovar i dalje trebali imati kolegije koje nistu položili u trećoj godini s time da oni uz kolegije treće godine mogu upisati i module naprednog znanja u Centru za inovativnost.

Međunarodna ekonomija – ispit se pomiće sa 12.07.2014. na 14.07.2014. u 17h

7. srpanj 2014.

Obavještavaju se studenti, polaznici razlikovnog programa da se ispit iz Međunarodne ekonomije prebacuje sa 12.07.2014. na 14.07.2014. od 17h.

Rad referade 05.07.2014. 11-14h

1. srpanj 2014.

Obavještavaju se studenti da referada u subotu 05.07.2014. radi od 11-14h