Home > Obavijesti > Međunarodna ekonomija – ispit se pomiće sa 12.07.2014. na 14.07.2014. u 17h

Međunarodna ekonomija – ispit se pomiće sa 12.07.2014. na 14.07.2014. u 17h

srpanj 7th, 2014, 14:34

Obavještavaju se studenti, polaznici razlikovnog programa da se ispit iz Međunarodne ekonomije prebacuje sa 12.07.2014. na 14.07.2014. od 17h.