Home > Obavijesti > Međunarodna ekonomija – sa 14.07. na 15.07. u 16.00h

Međunarodna ekonomija – sa 14.07. na 15.07. u 16.00h

srpanj 11th, 2014, 14:13

Zbog fakultetskog vijeća koje je sazvano za 14.07.2014. profesor Kandžija nije u mogućnosti doći na ispit iz međunarodne ekonomije. Ispit će se održati 15.07.2014. od 16.00h.