Home > Obavijesti > Rezultati Međunarodna ekonomija – bologna i stari program

Rezultati Međunarodna ekonomija – bologna i stari program

srpanj 19th, 2014, 07:13

1. Bologna 14.07.2014.
2. Stari dodiplomski program nitko nije položio.