Archive

Archive for kolovoz, 2014

Analiza i planiranje – ispit je 30.08.2014. u 11h

kolovoz 29th, 2014

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz Analize i planiranja održati 30.08.2014. od 11h.

Raspored za nedjelju 31.08.2014.

kolovoz 27th, 2014

Međunarodna ekonomija – 10h
Špedicija i logistika – 11.00h
Uvod u modeliranje – 11.00h
Kvantitativne metode – 11.00h
Osnove ekonomije 11-12.00h
Ekonomika Bankarstva 12.00h
Engleski jezik a1 -12.00-13.00h
Monetarna ekonomija 13.00h

Raspored za subotu 30.08.2014.

kolovoz 27th, 2014

Matematika 11-12h
Kvantitativne metode – stari program od 11h
Mikroekonomija 2 – 12-13h
FIT 13.00h
Menadžment ljudskih potencijala 13.00h
Ekonomika i politika investiranja 13.00h
Javne financije – od 15h
Oporezivanje poduzeća – od 15h
Javne financije 15-17h
Statistička analiza 15-16h
Statitika 16-17h