Home > Obavijesti > Raspored za subotu 30.08.2014.

Raspored za subotu 30.08.2014.

kolovoz 27th, 2014, 16:32

Matematika 11-12h
Kvantitativne metode – stari program od 11h
Mikroekonomija 2 – 12-13h
FIT 13.00h
Menadžment ljudskih potencijala 13.00h
Ekonomika i politika investiranja 13.00h
Javne financije – od 15h
Oporezivanje poduzeća – od 15h
Javne financije 15-17h
Statistička analiza 15-16h
Statitika 16-17h