Home > Obavijesti > Izmjena u rokovima – molim pogledati izmjene

Izmjena u rokovima – molim pogledati izmjene

prosinac 16th, 2014, 16:37

Ispiti koji su bili predviđeni u terminu 24. i 25.1. gdje dežura as. Zaninović izvršena je slijedeća izmjena:
24.1. Upravljanje kvalitetom Dodiplomski studij prebačen je u 13,00 kod prof. Mrše
25.1. Međunarodna ekonomija Dodiplomski prebačena na 27.1. u 17,00 – Doc. H.Pavlić Skender
25.1. Operacijski menadžment Stara bolonja prebačen na 27.1. u 17,00 – Doc. H.Pavlić Skender
25.1. Trgovačko pravo Nova Bolonja (1 prijava) prebačeno na 27.1. u 17,00 – Doc. H.pavlić Skender
25.1. Filozofija racionalnog djelovanja Nova Bolonja prebačena na 27.1. u 17,00 – Doc. H.Pavlić Skender