Home > Obavijesti > Raspored predavanja za ljetni semestar 2. i 3. godina

Raspored predavanja za ljetni semestar 2. i 3. godina

ožujak 9th, 2015, 15:49

Raspored predavanja ljetni semestar

Predavanja 2. godine će se održavati putem webinara zbog malog boja upisanih studenata na kolegiju, a 3. godine normalno u Bjelovaru.