Home > Obavijesti > Javne financije – 13. i 14.03.2015.

Javne financije – 13. i 14.03.2015.

ožujak 12th, 2015, 15:06

Kako se dosta studenata 13.03.2015. nalazi na ispitu iz Poslovnih financija raspored za javne financije 13. i 14.03.2015. je sljedeći:

13.03.2015. – 18.30-20.00h
14.03.2015. 09-10.30h 10.45-12.15h 14.00-15.30h