Home > Obavijesti > Makroekonomija 2 – Nastavni materijali + link za online nastavu

Makroekonomija 2 – Nastavni materijali + link za online nastavu

svibanj 11th, 2015, 14:18

Neki od materijala zaštićeni su lozinkom koja glasi: makro2

Podaci za pristup gmail-u:

username: efrimakro2@gmail.com

password: makroekonomija2

Važni datumi NC BJ:

12.05. i 19.05. predavanja preko webinara (16-18 sati)

26.06. oba kolokvija, predaja seminara i prvi završni ispit (voditi računa o vremenu prijave ispita)

10.07. popravni kolokvij i drugi završni ispit

Važni datumi NC KA:

12.05. i 19.05. predavanja preko webinara (16-18 sati)

13.06. oba kolokvija, predaja seminara i prvi završni ispit (voditi računa o vremenu prijave ispita)

27.06. popravni kolokvij i drugi završni ispit

Online predavanja iz kolegija Makroekonomija 2 preko webinara za studente iz nastavnog centra Bjelovar i Karlovac održat će se dana 12.05. i 19.05.2015. godine u vremenu od 16 do 18 sati. Detaljne informacije (nastavni materijali, popis seminarskih tema i važni datumi) poslane su na gmail adresu kao i voditeljima NC-a.

Link za pristup webinaru: https://connect.srce.hr/w1314-29023-180/