Home > Obavijesti > Razlikovna godina – Ponovljen upis

Razlikovna godina – Ponovljen upis

rujan 14th, 2015, 12:00

Poštovani polaznici Razlikovnog programa,
Polaznici koji su upisali Razlikovni program 2014./2015. godine, a nisu položili predmete u toj školskoj godini moraju produžiti godinu kako bi ostali u evidenciji polaganja kolegija. Potrebno je da voditeljici u NC Bjelovar pošalju (e-mailom ili poštom) ili osobno donesu dokaz o uplati na 375,00 kn (upisnina), te svoj e-mail i broj mobitela, kako bi mogli stupiti sa Vama u kontakt kada je to potrebno.