Home > Obavijesti > Izmjena predavanja Mikroekonomija 1

Izmjena predavanja Mikroekonomija 1

listopad 20th, 2015, 10:28

Obavještavaju se polaznici da 23.10.2015. NEĆE biti održano predavanje iz kolegija Mikroekonomija 1 zbog drugih obaveza profesorice. Taj termin prebačen je na 4.11.2015. od 17-20,15 h.
24.10.12015. nema promjena (održat će se predavanja)