Home > Obavijesti > Izmjena termina ispita 4. roka iz kolegija Mikroekonomija 1

Izmjena termina ispita 4. roka iz kolegija Mikroekonomija 1

svibanj 13th, 2016, 14:03

Obavještavam sve polaznike Modula koji nisu položili kolegij
Mikroekonomija 1 da će se 4. ispitni rok održati 16.07.2016. u 11 sati,
a ne kako je bilo predviđeno 15.07.