Home > Obavijesti > Upisi za Razlikovni program

Upisi za Razlikovni program

srpanj 7th, 2016, 11:53

Upisi će se održavati u mjesecu rujnu po slijedećem rasporedu (klikni na link ispod)

Raspored upisa u Nastavnom centru Bjelovar

Svrha Razlikovnog programa
Nadogradnja stečenih znanja uz mogućnost nastavka studija i stjecanja višeg akademskog zvanja, a sve u skladu sa potrebama, željama i kompetencijama budućih polaznika.
Uvjeti upisa na program
“Program za stjecanje vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij na Ekonomskom fakultetu u Rijeci” (u nastavku Program) mogu upisati kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu, te kandidati koji su:
 završili stručni dodiplomski studij po starim propisima ili
 završili preddiplomski stručni studij po novim propisima i stekli najmanje 180 ECTS bodova ili
 završili sveučilišni dodiplomski studij po starim propisima.

Kolegiji programa
PREDMET NOSITELJ
Makroekonomija Prof. dr. sc. Nela Vlahinić 6 ECTS
Mikroekonomija Prof. dr. sc. Ljerka Cerović 6 ECTS
Međunarodna ekonomija Prof. dr. sc. Alen Host 6 ECTS
Izborni predmet 6 ECTS
Završni rad 6 ECTS
Ukupno:
Trajanje programa 1 godinu

Potrebna dokumentacija
1. Diploma ili Svjedodžba o završenom školovanju (kopiju + original na uvid)
2. Svjedodžba mature ili srednje škole (zadnja godina) – kandidati koji nisu polagali maturu (kopiju + original na uvid)
3. Domovnica – kopija
4. Rodni list – kopija
5. Dokaz o uplati (uplatnica, potvrda o izvršenoj uplati Internet bankrstva)
6. Matični list

Podatci za uplatu:
Razlikovni program: 3.800,00 kn
Uplate na: Ekonomski fakultet u Rijeci, Ivana Filipovića 4, 51 000 Rijeka
OIB: 26093119930
Žiro-račun: 2360000-1101586015
IBAN: HR8623600001101586015
Poziv na broj: (Vaš OIB) – 292262
Opis plaćanja: Ime i prezime – Razlikovni program za upis na diplomski studij

Upisnina: 375,00 kn
Uplate: Ekonomski fakultet u Rijeci, Ivana Filipovića 4, 51 000 Rijeka
OIB: 26093119930
Žiro-račun: 2360000-1101586015,
IBAN: HR8623600001101586015
Poziv na broj: (Vaš OIB) – 292 263
Opis plaćanja: Ime i prezime – Razlikovni program za upis na diplomski studij