Home > Obavijesti > Prijave za Diplomski studij

Prijave za Diplomski studij

rujan 9th, 2016, 14:17

Obavještavam Vas da će se prijave za izvanredni Diplomski studij održati u Bjelovaru, A.B. Šimića 1 u terminima:
13. i 14. rujna 9-13 sati,
15. i 16. rujna od 14-18 sati.

Ova obavijest se odnosi SAMO na polaznike koji imaju položene sve Module.