Home > Obavijesti > Obavijest o preseljenju

Obavijest o preseljenju

rujan 5th, 2017, 11:11

Obaviještavam Vas da je Referada EFRI preselila u knjižnicu VTŠ.
Referada se nalazi u istoj zgradi, A.B. Šimića 1.
Određeno je radno vrijeme sa studentima.
08.09.2017. (petak) 16:00-19:00
09.09.2017. (subota) 8:00-11:00
11.09.2017. (ponedjeljak) 16:00-19:00
12.09.2017. (utorak) 16:00-19:00
13.09.2017. (srijeda) 8:00-11:00
14.09.2017. (četvrtak) 8:00-11:00
15.09.2017. (petak) 8:00-11:00
18.09.2017. (ponedjeljak) 16:00-19:00
19.09.2017. (utorak) 16:00-19:00
20.09.2017. (srijeda) 8:00-11:00
21.09.2017. (četvrtak) 8:00-11:00
22.09.2017. (petak) 8:00-11:00
25.09.2017. (ponedjeljak) 8:00-11:00
26.09.2017. (utorak) 8:00-11:00
27.09.2017. (srijeda) 8:00-11:00
28.09.2017. (četvrtak) 16:00-19:00
29.09.2017. (petak) 16:00-19:00
30.09.2017.(subota) 8:00-11:00