Kontakt i radno vrijeme

srpanj 3rd, 2017, 08:47

Pučko otvoreno učilište Bjelovar
Ekonomski fakultet Rijeka
Nastavni centar Bjelovar

A. B. Šimića 1b, Bjelovar
tel: (043)220-577

Voditeljica: Ankica Malnar, mag. oec.
e-mail: ankica.malnar@efri.hr
mob: 091 323 8792


Radno vrijeme:
Svaki  petak od 8-12 sati u referadi A. B. Šimića 1

Sve ostale dane dostupna sam na mobilni telefon.

Adresa zaprimanja pošte:

Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar
EFRI NC Bjelovar za Ankicu Malnar

V. Nazora 5a

43000 Bjelovar

 

EFRI centrala
tel: (051)355-111
EFRI evidencija studija
tel: (051)355-172, (051)355-173

LINKOVI
www.efri.hr

Studomat
Rokovi
Pravilnici