Archive

Archive for the ‘Obavijesti’ Category

Raspored zaprimanja dokumentacije za 6.i 10.Modul

listopad 24th, 2019

Raspored zaprimanja dok. OM 6. i 10. 2019-20

Ispitni rokovi za 1. i 2. Modul

listopad 24th, 2019

1.izmjena rasporeda 2019/20

listopad 16th, 2019

Rasporedi predavanja

listopad 4th, 2019

Raspored prijava i upisa za 5.i 9. Osnovni modul

rujan 10th, 2019

Raspored za prijave na Diplomski studij

srpanj 9th, 2019

Raspored zaprimanja dokumentacije za upis na Razlikovni program

srpanj 9th, 2019

Prijave za izvanredni Preddiplomski studij “24 PLUS”

lipanj 4th, 2019

Prijave za izvanredni Preddiplomski studij “24 PLUS” održat će se u Bjelovaru 05.lipnja 2019. godine od 14-18 sati u Referadi Nastavnog centra.

o5., 06. i 07. lipnja 2019.godine prijave će se zaprimati u Rijeci od 11-14 sati.

Ispitni rokovi

svibanj 17th, 2019

Izmjena rasporeda za Osnovne Module

svibanj 8th, 2019

Izmjena rasporeda za Razlikovni program

travanj 24th, 2019

Izmjena rasporeda za vježbe kolegija Poslovne financije

travanj 9th, 2019

Izmjena rasporeda za Razlikovni program

travanj 4th, 2019

Izmjena rasporeda za Razlikovni program

veljača 28th, 2019

Izmjena termina ispita za Napredne module

veljača 27th, 2019

Raspored predavanja za Module

veljača 26th, 2019

Raspored predavanja za preddiplomski izvanredni Bjelovar

veljača 22nd, 2019

Raspored za nastavu distance learning

veljača 22nd, 2019

Raspored za 2.semestar-Razlikovni

veljača 22nd, 2019

Upisi u 3.,7. i 11. Modul

veljača 19th, 2019