Upisi Temeljnog i naprednog programa Ekonomskog fakulteta Rijeka

listopad 21st, 2014, 14:15

27.10. do 19h ćemo objaviti dodatne termine za naknadan upis temeljnog i naprednog programa.

Predavanja 2. i 3. godine

listopad 20th, 2014, 14:55

Stigli indeksi starog dodiplomskog programa

listopad 17th, 2014, 15:07

Obavještavaju se studenti starog dodiplomskog programa da su stigli njihovi indeksi. Još prilikom preuzimanja istog trebaju popuniti izjavu.

Razlikovni program – produženje upisa od 20.10.2014. do 07.11.2014.

listopad 16th, 2014, 14:44

Odobrava se produženje upisa na razlikovni program za školsku godinu 2014./15. i to u Terminu od 20.10.2014. do 07.11.2014. iz razloga što predavanja tek počinju 12.11. a i dobar dio potencijalnih polaznika ima obrane radnji krajem 10. i početkom 11. mjeseca na drugim fakultetima.
Više informacija na ovom linku.

Obavijest Antonija Pavleković i Antonia Martinović – hitno se javiti u referadu u Bjelovaru

listopad 16th, 2014, 13:59

Obavještava se Antonija Pavleković i Antonia Martinović hitno jave u referadu u Bjelovaru

Studentice Vukušić i Zdunajić

listopad 14th, 2014, 15:04

Obavještavaju se studenice Vukušić i Zdunajić kako su im u Rijeci promijenili izborne kolegije pa da si pogledaju na studomatu do kojih je izmjena došlo.

Doroteja Lovrenčević

listopad 10th, 2014, 14:46

Da se hitno javi u referadu.

Branka Turkalj, Anita Beljan, Ana Klek – hitno se javiti evidenciji studija

listopad 10th, 2014, 14:17

Mole se gore navedene studentice da se hitno jave Evidenciji studija u vezi završetka studija.

Upis nastavka studiranja studentima po starom dodiplomskom programu do 13.10.2014.

listopad 6th, 2014, 15:18

Na sjednici FV u ponedjeljak je odlučeno da studentima po starom programu koji su kontinuirano produživali studij: Odobrava se produženje prava polaganja ispita i diplomiranja do do 28. veljače 2015.
Informacije o upisima

Informacije o predavanju Dekana 04.10.2014.

listopad 6th, 2014, 15:11

Dekan Heri Bezić – predavanje – 04.10.2014. od 16h (vezano uz upise)

rujan 30th, 2014, 14:40

Dekan Ekonomskog fakulteta Rijeka će 04.10. subota biti u Bjelovaru i održati predavanja vezano uz upise na programe Centra za inovativnost i transfer znanja te ćete mu moći postavljati sva pitanja. Malo će podrobnije obavijestiti zainteresirane o upisima. Još se čeka samo odluka senata sveučilišta oko upisa (što je formalnost ali se dosta dugo čeka da sjednica i bude. Čim bude te odluke uslijedit će i upisi. Predavanje bi bilo od 16h u dvorani 1

Rad referade i upisi 18.09.2014. četvrtak – od 08-12h

rujan 16th, 2014, 13:50

Obavještavaju se studenti i svi koji bi došli na upise za razlikovni program kako 18.09.2014. četvrtak referada radi od 08-12h.

20.09.2014. subota – nema upisa

rujan 15th, 2014, 14:22

Obavještavaju se studenti da 20.09.2014. subota nema upisa razlikovnog programa i upisa u više godine preddiplomskog studija (znači nema upisa od 14-16h)

Strateški menadžment – rezultati od 05.09.2014.

rujan 12th, 2014, 14:19

Gospodarstvo Hrvatske 09.09.0214. rezultati

rujan 11th, 2014, 14:33

Rezultati Poslovne financije 05.09.2014. i Restruktuiranje i sanacija poduzeća 05.09.2014.

rujan 11th, 2014, 14:18

Makroekonomija 1 i 2 – rezultati završni ispit 4 2014.

rujan 11th, 2014, 14:12

Upisi viših godina preddiplomskog studija 2014./15. – od 11.09.- 27.09.2014.

rujan 9th, 2014, 15:05

Upisi viših godina preddiplomskog studija 2014./15.
Ovaj info vrijedi i za diplomski studij, za one studente koji moraju ponovno upisati godinu na diplomskom studiju.

Upisi ocjena u Rijeci 15.09.2014. + druge informacije

rujan 9th, 2014, 14:04

Sukladno odluci Fakultetskog vijeća, svi nastavnici trebaju biti na raspolaganju u svojim kabinetima 15. rujna 2014. godine (ponedjeljak) od 09.00 do 13.00 sati.

Naime, podsjećam Vas na Odluku Fakultetskog vijeća od 23. prosinca 2013. godine o utvrđivanju rokova za predaju završnih i diplomskih radova u kojoj se navodi da su studenti dužni:
“5. Najkasnije do 15. rujna 2014. godine ispuniti sve ispitne obveze i predati u Referadu za preddiplomski i diplomski studij konačnu odobrenu verziju diplomskog rada (studenti diplomskog studija).
6. Najkasnije do 15. rujna 2014. godine ispuniti sve ispitne obveze i predati u Referadu za preddiplomski i diplomski studij ispunjeni i od mentora potpisani obrazac Izvješća o obavljenom završnom radu (studenti preddiplomskog studija).
7. Studenti preddiplomskog studija koji Izvješće o obavljenom završnom radu predaju poslije 15. rujna 2014. godine se neće moći prijaviti za diplomski studij u 2014./2015. godini.”

Kako bi sve bilo moguće, na 132. sjednici Fakultetskog vijeća odredili smo hodogram aktivnosti u svezi sa završnim i diplomskim radovima u rujnu 2014. godine:
1. ispiti iz svih predmeta moraju se održati u vremenu od 01. do 10. rujna 2014. godine
2. rezultati ispita moraju biti poznati do 12. rujna 2014. godine
3. uvidi u ispite moraju biti održani do 12. rujna 2014. godine
4. konačni rezultati ispita moraju biti dostavljeni evidenciji studija 12. rujna 2014. godine do 14.00 sati
5. evidencija studija će 12. rujna 2014. godine objaviti sve rezultate do 15.30 sati
6. svi nositelji predmeta će biti na raspolaganju u ponedjeljak, 15. rujna 2014. godine radi upisa ocjene studentima koji su zadovoljili na ispitu,
7. svi mentori će biti na raspolaganju u ponedjeljak, 15. rujna 2014. godine radi odobravanja konačne verzije završnog rada (potpisivanje obrasca Izvješće o obavljenom završnom radu (studenti preddiplomskog studija) onim studentima koji su zadovoljili kriterije za prihvat završnog rada.
8. svi mentori će biti na raspolaganju u ponedjeljak, 15. rujna 2014. godine radi odobravanja konačne verzije diplomskog rada (potpisivanje obrasca Izvješće o obavljenom diplomskom radu (studenti diplomskog studija) onim studentima koji su zadovoljili kriterije za prihvat diplomskog rada

Hvala na suradnji,

Alen Host

Raspored za 09.09.2014. utorak -svi od 16.30h

rujan 8th, 2014, 15:59

Mikroekonomija 1 – 16.30h
Mikroekonomija – razlikovni program – 16.30h
Strateški menadžment – 16.30h
Upravljanje kvalitetom – 16.30h
Menadžment malih i srednjih poduzeća – 16.30h
Gospodarstvo Hrvatske – 16.30h