Upisi na Osnovne i Napredne Module

rujan 20th, 2016, 10:09

Upisi na Module održavaju se od 19.09.-30.09. u terminima koji su objavljeni na ovoj stranici 19.07.2016.
Upisuje se 1., 5.i 9. Osnovni Modul i 1. i 5. Napredni Modul.
Natječaji se nalaze na efri.hr

Preddiplomski

rujan 16th, 2016, 14:03

Obavještavam Vas da će se upisi u više godine na Preddiplomskom studiju održati (vidi na linku)
preddiplomski upisi
Molim Vas da godinu upišete najprije preko studomata, a potom dolazite k meni sa uplatnicom.

Prijave za Diplomski studij

rujan 9th, 2016, 14:17

Obavještavam Vas da će se prijave za izvanredni Diplomski studij održati u Bjelovaru, A.B. Šimića 1 u terminima:
13. i 14. rujna 9-13 sati,
15. i 16. rujna od 14-18 sati.

Ova obavijest se odnosi SAMO na polaznike koji imaju položene sve Module.

Upisi na Diplomski studij

rujan 7th, 2016, 12:30

Obavještavam Vas da se prijave za upis na Diplomski studij održavaju 13.-16. rujna od 11-15 sati na Ekonomskom fakultetu u Rijeci.
Na prijave nije obavezno da dođete osobno (možete poslati sve dokumente po nekom od kolega).
Datum Upisa bit će objavljen nakon Prijava. Na upis morate doći osobno.
I Prijave i Upisi su u Rijeci NE u Bjelovaru.
Popis potrebnih dokumenata pogledajte na efri.hr (izvanredni studij smjer poduzetništvo)

Izmjena termina ispita

rujan 3rd, 2016, 09:26

Obavještavam Vas da ispit iz kolegija Trgovačko pravo i Operacijski menadžment neće biti održan u nedjelju već u subotu 10.09.2016. u 9 sati

Strateški menadžment – izmjena termina ispita

rujan 1st, 2016, 14:47

Obavještavam Vas da će se ispit iz kolegija Strateški menadžment održat u
subotu 03.09.2016. u 10 sati.

Zamjena termina ispita

srpanj 22nd, 2016, 08:46

Na zahtjev studenata došlo je do korekcije rasporeda vezano uz kolegije Marketing usluga i Financijsko računovodstvo.
Zamjena termina ispita

Radno vrijeme referade

srpanj 22nd, 2016, 08:36

Obavještavam Vas da referada EFRI Nastavnog centra Bjelovar neće raditi od 25.07.-31.08.2016. zbog korištenja godišnjeg odmora. Prvi radni dan je 01.09.2016.četvrtak.
Raspored rada za mjesec Rujan pogledajte na linku ispod.
Radno vrijeme

Upisi za Razlikovni program

srpanj 7th, 2016, 11:53

Upisi će se održavati u mjesecu rujnu po slijedećem rasporedu (klikni na link ispod)

Raspored upisa u Nastavnom centru Bjelovar

Svrha Razlikovnog programa
Nadogradnja stečenih znanja uz mogućnost nastavka studija i stjecanja višeg akademskog zvanja, a sve u skladu sa potrebama, željama i kompetencijama budućih polaznika.
Uvjeti upisa na program
“Program za stjecanje vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij na Ekonomskom fakultetu u Rijeci” (u nastavku Program) mogu upisati kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu, te kandidati koji su:
 završili stručni dodiplomski studij po starim propisima ili
 završili preddiplomski stručni studij po novim propisima i stekli najmanje 180 ECTS bodova ili
 završili sveučilišni dodiplomski studij po starim propisima.

Kolegiji programa
PREDMET NOSITELJ
Makroekonomija Prof. dr. sc. Nela Vlahinić 6 ECTS
Mikroekonomija Prof. dr. sc. Ljerka Cerović 6 ECTS
Međunarodna ekonomija Prof. dr. sc. Alen Host 6 ECTS
Izborni predmet 6 ECTS
Završni rad 6 ECTS
Ukupno:
Trajanje programa 1 godinu

Potrebna dokumentacija
1. Diploma ili Svjedodžba o završenom školovanju (kopiju + original na uvid)
2. Svjedodžba mature ili srednje škole (zadnja godina) – kandidati koji nisu polagali maturu (kopiju + original na uvid)
3. Domovnica – kopija
4. Rodni list – kopija
5. Dokaz o uplati (uplatnica, potvrda o izvršenoj uplati Internet bankrstva)
6. Matični list

Podatci za uplatu:
Razlikovni program: 3.800,00 kn
Uplate na: Ekonomski fakultet u Rijeci, Ivana Filipovića 4, 51 000 Rijeka
OIB: 26093119930
Žiro-račun: 2360000-1101586015
IBAN: HR8623600001101586015
Poziv na broj: (Vaš OIB) – 292262
Opis plaćanja: Ime i prezime – Razlikovni program za upis na diplomski studij

Upisnina: 375,00 kn
Uplate: Ekonomski fakultet u Rijeci, Ivana Filipovića 4, 51 000 Rijeka
OIB: 26093119930
Žiro-račun: 2360000-1101586015,
IBAN: HR8623600001101586015
Poziv na broj: (Vaš OIB) – 292 263
Opis plaćanja: Ime i prezime – Razlikovni program za upis na diplomski studij

Promjene termina ispita za 2. i 3. srpnja

lipanj 23rd, 2016, 16:43

Obavještavam Vas da će se ispiti koji su predviđeni za 2.7. (subota) pisati u jednoj grupi i to
u 14 sati (Mikrosustav EU; Informatika, Organizacija i Makroekonomija 1.
Isto tako ispiti predviđeni za nedjelju 3.7. pisat će se u 10 sati u
jednoj grupi i to: Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje, Strateški menadžment, Matematika i Osnove poduzetništva.
Oba ispita pišu se u dvorani 1.

Razlikovni program

lipanj 20th, 2016, 08:01

3. i 4. ispitni rok 2. semestra za Razlikovni program
3. i 4. ispitni rok.

Razlikovni – izmjene rasporeda

lipanj 6th, 2016, 07:25

Izmjene rasporeda.
izmjene rasporeda-Razlikovni

Izmjene rasporeda za Osnovne Module

svibanj 17th, 2016, 08:06

Izmjena termina ispita 4. roka iz kolegija Mikroekonomija 1

svibanj 13th, 2016, 14:03

Obavještavam sve polaznike Modula koji nisu položili kolegij
Mikroekonomija 1 da će se 4. ispitni rok održati 16.07.2016. u 11 sati,
a ne kako je bilo predviđeno 15.07.

Dopuna satnice i rokova

travanj 22nd, 2016, 14:09

Upisi na 4. Osnovni Modul

travanj 19th, 2016, 11:38

Obavještavam Vas da se upisi na 4. Osnovni modul održavaju 23.04.2016. od 8-12 h i 24.04.2016. od 8-12 sati.
Razlog pomicanja termina upisa je izmjena u rasporedu.
Naime, 24.04. 2016 počinju predavanja iz kolegija Statistika koji pripada u 4. osnovni Modul.

Izmjene nastave putem WEBINARA

travanj 6th, 2016, 08:10

Došlo je do promjene rasporeda predavanja putem WEBINARA. Promjenu možete vidjeti na linku.
Izmjene WEBINAR

Izmjene rasporeda za Osnovne Module

travanj 6th, 2016, 08:06

Obavještavam Vas da je došlo do korekcije rasporeda kojeg možete vidjeti dolje na linku

Osnovni moduli izmjene

Upisi u 4. i 8. Modul

ožujak 30th, 2016, 15:16

Obavještavam sve polaznike Cjeloživotnog obrazovanja da će se
Upis u 4. Napredni Modul održati 07. i 08.travnja 2016. u terminu od 14-19 sati.
Upis u 8. Osnovni Modul održati 07.i 08.travnja 2016. u terminu od 14-19 sati.
Upis u 4. Osnovni Modul održati 07.i 08.svibnja 2016. u terminu od 8-13 sati.

6. Napredni modul – Važno!!!

ožujak 23rd, 2016, 14:21

Obavještavam Vas da su došli 4. Ispitni rokovi koje možete vidjeti na linku
4. ispitni rok