Upisi na razlikovni program od 15.09.2014. do 15.10.2014.

rujan 2nd, 2014, 14:31

Obavještavaju se svi zainteresirani kako će se upis na razlikovni program vršiti od 15.09.2014. do 15.10.2014.. Do kraja tjedna konkretne informacije.

Upisi na programe Centra za inovativnost i transfer znanja – Napredni program i temeljni program – 15.09.2014. do 15.10.2014..

rujan 2nd, 2014, 14:30

Upisi bi bili od 15.09.2014. do 15.10.2014.. Točnije obavijesti kroz par dana.

Rezultati Menadžment ljudskih potencijala 30.08.2014.

rujan 2nd, 2014, 13:59

Rezultati Analiza i planiranje 30.08.2014.

rujan 1st, 2014, 15:02

1. Antonio Čerkez- 15/30- položio
2. Karmela Predragović- 9/30 nije položila

Stigao indeks Veček Miroslava

rujan 1st, 2014, 13:54

Obavještava se student Veček Miroslav da je stigao njegov indeks iz Rijeke. Može ga podići u radno vrijeme referade.

Analiza i planiranje – ispit je 30.08.2014. u 11h

kolovoz 29th, 2014, 14:17

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz Analize i planiranja održati 30.08.2014. od 11h.

Raspored za nedjelju 31.08.2014.

kolovoz 27th, 2014, 16:32

Međunarodna ekonomija – 10h
Špedicija i logistika – 11.00h
Uvod u modeliranje – 11.00h
Kvantitativne metode – 11.00h
Osnove ekonomije 11-12.00h
Ekonomika Bankarstva 12.00h
Engleski jezik a1 -12.00-13.00h
Monetarna ekonomija 13.00h

Raspored za subotu 30.08.2014.

kolovoz 27th, 2014, 16:32

Matematika 11-12h
Kvantitativne metode – stari program od 11h
Mikroekonomija 2 – 12-13h
FIT 13.00h
Menadžment ljudskih potencijala 13.00h
Ekonomika i politika investiranja 13.00h
Javne financije – od 15h
Oporezivanje poduzeća – od 15h
Javne financije 15-17h
Statistička analiza 15-16h
Statitika 16-17h

Anketa za upis u programe Ekonomskog fakulteta Rijeka

srpanj 19th, 2014, 07:20

Mole se svi zainteresirani da ispune Anketu za upis na programe Ekonomskog fakulteta Rijeka koji bi se izvodili u NC Bjelovar. Na osnovu anketa bi se vidjelo da li ima dovoljno zainteresiranih kandidata.
Link na anketu za cjeloživotno obrazovanje.
Na osnovu broja prikupljenih anketa organizrao bi se upis programa.

Upisivali bi ako će biti dovoljno zainteresiranih programi:
1. Cjeloživotno obrazovanje temeljni program – istovjetan preddiplomskom studiju
2. Cjeloživotno obrazovanje naprendi program – istovjetan diplomskom programu
3. Razlikovni program – za one koji su završili neki drugi faks, a nije ekonomija i potrebno je da steknu nedostajuća znanja.

Mole se svi zainteresirani da Anketu pošalju do 10.09.2014..
Svi koji pošalju anketu do tog vremena na svoj mail će zaprimiti informaciju o upisima (ili ne upisu) određenih programa koji su navedeni. Na mail bi primali i sve bitne informacije.

Rezultati Međunarodna ekonomija – bologna i stari program

srpanj 19th, 2014, 07:13

1. Bologna 14.07.2014.
2. Stari dodiplomski program nitko nije položio.

Godišnji odmor od 21.07. – do – 27.8.2014.

srpanj 19th, 2014, 07:08

Obavještavaju se studenti da referada neće raditi zbog korištenja godišnjeg odmora od 21.07.2014. do 27.08.2014.. Prvi radni dan je 27.08.2014. – srijeda.

Asistent Tomislav Galović 19.07. u Bjelovaru – 11.30 će donijeti ispravljene verzije završnih radova

srpanj 15th, 2014, 13:58

Obavještavaju se studenti da će asistent Tomislav Galović 19.07.2014. biti u Bjelovaru te da će nakon ispita u 11.30h studenti moći dignuti ispravljne verzije završnih radova.

Gospodarstvo Hrvatske 18.07.2014. od 17.00h

srpanj 15th, 2014, 13:50

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz Gospodarstva Hrvatske održati 18.07.2014. od 17.00h

Analiza i planiranje – rezultati od 11.07.2014.

srpanj 14th, 2014, 18:02

Međunarodna ekonomija – sa 14.07. na 15.07. u 16.00h

srpanj 11th, 2014, 14:13

Zbog fakultetskog vijeća koje je sazvano za 14.07.2014. profesor Kandžija nije u mogućnosti doći na ispit iz međunarodne ekonomije. Ispit će se održati 15.07.2014. od 16.00h.

Rezultati – Računovodstvo malih i srednjih poduzeća 03.07.2014.

srpanj 10th, 2014, 15:24

Analiza i planiranje, Analiza i revizija, Mikroekonomija, Projektiranje organizacije – 11.07.2014. od 16.00h

srpanj 10th, 2014, 14:43

Obavještavaju se studenti da se ljedeći ispiti 11.07.2014. održavaju ranije od 16.00h – Analiza i planiranje, Analiza i revizija, Mikroekonomija, Projektiranje organizacije.

Informacije koje je dao Dekan o upisima 05.07.2014. + Anketa

srpanj 7th, 2014, 15:00

Mogućnost nastavka u NC Bjelovar – Centar za inovativnost i transfer znanja.

Napomena: Studenti treće godine bi u NC Bjelovar i dalje trebali imati kolegije koje nistu položili u trećoj godini s time da oni uz kolegije treće godine mogu upisati i module naprednog znanja u Centru za inovativnost.

Međunarodna ekonomija – ispit se pomiće sa 12.07.2014. na 14.07.2014. u 17h

srpanj 7th, 2014, 14:34

Obavještavaju se studenti, polaznici razlikovnog programa da se ispit iz Međunarodne ekonomije prebacuje sa 12.07.2014. na 14.07.2014. od 17h.

Rad referade 05.07.2014. 11-14h

srpanj 1st, 2014, 16:08

Obavještavaju se studenti da referada u subotu 05.07.2014. radi od 11-14h