Upis nastavka studiranja studentima po starom dodiplomskom programu do 13.10.2014.

listopad 6th, 2014, 15:18

Na sjednici FV u ponedjeljak je odlučeno da studentima po starom programu koji su kontinuirano produživali studij: Odobrava se produženje prava polaganja ispita i diplomiranja do do 28. veljače 2015.
Informacije o upisima

Informacije o predavanju Dekana 04.10.2014.

listopad 6th, 2014, 15:11

Dekan Heri Bezić – predavanje – 04.10.2014. od 16h (vezano uz upise)

rujan 30th, 2014, 14:40

Dekan Ekonomskog fakulteta Rijeka će 04.10. subota biti u Bjelovaru i održati predavanja vezano uz upise na programe Centra za inovativnost i transfer znanja te ćete mu moći postavljati sva pitanja. Malo će podrobnije obavijestiti zainteresirane o upisima. Još se čeka samo odluka senata sveučilišta oko upisa (što je formalnost ali se dosta dugo čeka da sjednica i bude. Čim bude te odluke uslijedit će i upisi. Predavanje bi bilo od 16h u dvorani 1

Rad referade i upisi 18.09.2014. četvrtak – od 08-12h

rujan 16th, 2014, 13:50

Obavještavaju se studenti i svi koji bi došli na upise za razlikovni program kako 18.09.2014. četvrtak referada radi od 08-12h.

20.09.2014. subota – nema upisa

rujan 15th, 2014, 14:22

Obavještavaju se studenti da 20.09.2014. subota nema upisa razlikovnog programa i upisa u više godine preddiplomskog studija (znači nema upisa od 14-16h)

Strateški menadžment – rezultati od 05.09.2014.

rujan 12th, 2014, 14:19

Gospodarstvo Hrvatske 09.09.0214. rezultati

rujan 11th, 2014, 14:33

Rezultati Poslovne financije 05.09.2014. i Restruktuiranje i sanacija poduzeća 05.09.2014.

rujan 11th, 2014, 14:18

Makroekonomija 1 i 2 – rezultati završni ispit 4 2014.

rujan 11th, 2014, 14:12

Upisi viših godina preddiplomskog studija 2014./15. – od 11.09.- 27.09.2014.

rujan 9th, 2014, 15:05

Upisi viših godina preddiplomskog studija 2014./15.
Ovaj info vrijedi i za diplomski studij, za one studente koji moraju ponovno upisati godinu na diplomskom studiju.

Upisi ocjena u Rijeci 15.09.2014. + druge informacije

rujan 9th, 2014, 14:04

Sukladno odluci Fakultetskog vijeća, svi nastavnici trebaju biti na raspolaganju u svojim kabinetima 15. rujna 2014. godine (ponedjeljak) od 09.00 do 13.00 sati.

Naime, podsjećam Vas na Odluku Fakultetskog vijeća od 23. prosinca 2013. godine o utvrđivanju rokova za predaju završnih i diplomskih radova u kojoj se navodi da su studenti dužni:
“5. Najkasnije do 15. rujna 2014. godine ispuniti sve ispitne obveze i predati u Referadu za preddiplomski i diplomski studij konačnu odobrenu verziju diplomskog rada (studenti diplomskog studija).
6. Najkasnije do 15. rujna 2014. godine ispuniti sve ispitne obveze i predati u Referadu za preddiplomski i diplomski studij ispunjeni i od mentora potpisani obrazac Izvješća o obavljenom završnom radu (studenti preddiplomskog studija).
7. Studenti preddiplomskog studija koji Izvješće o obavljenom završnom radu predaju poslije 15. rujna 2014. godine se neće moći prijaviti za diplomski studij u 2014./2015. godini.”

Kako bi sve bilo moguće, na 132. sjednici Fakultetskog vijeća odredili smo hodogram aktivnosti u svezi sa završnim i diplomskim radovima u rujnu 2014. godine:
1. ispiti iz svih predmeta moraju se održati u vremenu od 01. do 10. rujna 2014. godine
2. rezultati ispita moraju biti poznati do 12. rujna 2014. godine
3. uvidi u ispite moraju biti održani do 12. rujna 2014. godine
4. konačni rezultati ispita moraju biti dostavljeni evidenciji studija 12. rujna 2014. godine do 14.00 sati
5. evidencija studija će 12. rujna 2014. godine objaviti sve rezultate do 15.30 sati
6. svi nositelji predmeta će biti na raspolaganju u ponedjeljak, 15. rujna 2014. godine radi upisa ocjene studentima koji su zadovoljili na ispitu,
7. svi mentori će biti na raspolaganju u ponedjeljak, 15. rujna 2014. godine radi odobravanja konačne verzije završnog rada (potpisivanje obrasca Izvješće o obavljenom završnom radu (studenti preddiplomskog studija) onim studentima koji su zadovoljili kriterije za prihvat završnog rada.
8. svi mentori će biti na raspolaganju u ponedjeljak, 15. rujna 2014. godine radi odobravanja konačne verzije diplomskog rada (potpisivanje obrasca Izvješće o obavljenom diplomskom radu (studenti diplomskog studija) onim studentima koji su zadovoljili kriterije za prihvat diplomskog rada

Hvala na suradnji,

Alen Host

Raspored za 09.09.2014. utorak -svi od 16.30h

rujan 8th, 2014, 15:59

Mikroekonomija 1 – 16.30h
Mikroekonomija – razlikovni program – 16.30h
Strateški menadžment – 16.30h
Upravljanje kvalitetom – 16.30h
Menadžment malih i srednjih poduzeća – 16.30h
Gospodarstvo Hrvatske – 16.30h

Gospodarstvo Hrvatske 09.09.2014. od 16.30h

rujan 8th, 2014, 15:58

Obavještavaju se studenti koji polažu Gospodarstvo Hrvatske kako će se ispit održati 09.09.2014. od 16.30h.

Međunarodna ekonomija – rezultati 31.08.2014.

rujan 8th, 2014, 14:32

Računovodstvo 07.09.2014.

rujan 8th, 2014, 14:23

07.09.2014 Bjelovar
Šif. pred. Naziv predmeta JMBAG Ime studenta Prezime studenta Ocjena % EU Datum ispita
28994 Računovodstvo 0081139779 Marina Vranić 2 40 E
28994 Računovodstvo 0115063023 Dajana Grković 2 50 D
28994 Računovodstvo 0081099422 Lana Arambašić 0
28994 Računovodstvo 0081096691 Anita Horvat 0
28994 Računovodstvo 0081120177 Antonia Pavleković 1
28994 Računovodstvo 0066200996 Ksenija Kolarić 2 40 E
28994 Računovodstvo 24356 Melita Šporčić 1 (6/18 i 6/20)

Računovodstvo u nedjelju 07.09.2014. od 10.30h

rujan 5th, 2014, 13:58

Došlo je do male izmjene u vremenu održavanja ispita iz Računovodstva sa 09 na 10.30h 07.09.2014.

Osnove ekonomije 31.08.2014..

rujan 4th, 2014, 16:28

Raspored za petak 05.09.2014.

rujan 4th, 2014, 14:49

Restruktuiranje i sanacija poduzeća – 16.00h
Računovodstvo troškova 16.00h
Poslovne financije – svi u 17h
Menadžment 18.00h

Raspored za nedjelju 07.09.2014.

rujan 4th, 2014, 14:49

Računovodstvo 10.30h (prije bilo u 09h)
Marketing 10.30h

Raspored za subotu 06.09.2014.

rujan 4th, 2014, 14:48

Dvorana 1
Međunarodno poslovanje – od 11h
Tehnološka politika i konkurentnost – od 11h
Predavanje Dekana – od 11.30h

Dvorana 4
Osnove poduzetništva 10.30h
Projektiranje organizacije 12.00h
Filozofijra racionalnog djelovanja 12.00h
Poslovni engleski jezik b1 – 12.00h
Trgovačko pravo 12.00h
Financijsko računovodstvo 13.00h
Makro 2 – 14.00h