izmjene Napredni

siječanj 17th, 2017, 10:56

Obavještavam Vas da prof. Mencer, zbog ovog nevremena svoju nastavu planiranu za 18.19. i 20.1. prebacuje na 24.25.i 26.1.
Valentina odrađuje prva nastavu (21.1.) kako je u satnici navedeno.
izmjene Napredni Modul

odgoda predavanja za Makro 2

siječanj 12th, 2017, 15:59

Obavještavam Vas da se predavanja iz kolegija Makroekonomija 2 neće održati 13.1. i 14.1.2017. godine zbog bolesti profesorice. Naknadno ćete dobiti raspored o nadoknadi.

Dopuna rasporeda

siječanj 9th, 2017, 17:19

Dopuna rasporeda za Osnovne Module i Napredne Module

Referada ne radi 30.11 i 1.12.

studeni 29th, 2016, 13:54

Obavještavam Vas da zbog smrtnog slučaja Referada EFRI NC Bjelovar neće raditi 30.11.(srijeda) i 1.12 (četvrtak).
Molim Vas za razumijevanje.

Izmjene termina ispita za nedjelju 27.11.

studeni 24th, 2016, 15:29

Obavještavam Vas da će ispit iz kolegija Makroekonomija (Razlikovni program) i Makroekonomija 1 (Osnovni Modul) biti održan u nedjelju 27. 11 u 12 sati.

Raspored predavanja

studeni 22nd, 2016, 09:59

Obaviještavam Vas da na linkovima možete pronaći raspored predavanja i ispita za 1. semestar
Razlikovni-1. semestar
Osnovni M
Napredni M
Diplomski studij

Osnove ekonomije

studeni 18th, 2016, 14:49

Obavještavam Vas da će se ispit iz kolegija
Osnove ekonomije održati 26.11 (subota) u 10,00 sati

Izmjena termina ispita za 03.12.

studeni 16th, 2016, 08:38

Obavještavam Vas da radi spriječenosti prof. Dimitrić, ispiti planirani za 3.12. u 11,00 prebacuju se na
nedjelju 4.12. u 12,00 sati i to:
1. Računovodstvo troškova (napredni modul)
2. Teorija organizacije (napredni modul)
3. Poslovne financije (Preddiplomski studij)

Upisi na 2.6. i.10. Modul (Osnovni i Napredni)

studeni 4th, 2016, 15:12

Upisi na 2. 6. i 10. Modul održat će se prema slijedećem rasporedu.
Upisi na 2. 6. i 10. Modul

Upisi u Module

listopad 4th, 2016, 10:25

Obavještavam Vas da na linkovima (ispod teksta) možete pronaći sve o upisima na Osnovne i Napredne Module.
OSNOVNI MODULI
NAPREDNI MODULI
Raspored upisa

Kolegiji na Modulima

listopad 4th, 2016, 09:38

Na linku možete vidjeti popis kolegija na Osnovnim i Naprednim Modulima

Osnovni moduli - kolegiji
Napredni Moduli kolegiji

Upisi na Osnovne i Napredne Module

rujan 20th, 2016, 10:09

Upisi na Module održavaju se od 19.09.-30.09. u terminima koji su objavljeni na ovoj stranici 19.07.2016.
Upisuje se 1., 5.i 9. Osnovni Modul i 1. i 5. Napredni Modul.
Natječaji se nalaze na efri.hr

Preddiplomski

rujan 16th, 2016, 14:03

Obavještavam Vas da će se upisi u više godine na Preddiplomskom studiju održati (vidi na linku)
preddiplomski upisi
Molim Vas da godinu upišete najprije preko studomata, a potom dolazite k meni sa uplatnicom.

Prijave za Diplomski studij

rujan 9th, 2016, 14:17

Obavještavam Vas da će se prijave za izvanredni Diplomski studij održati u Bjelovaru, A.B. Šimića 1 u terminima:
13. i 14. rujna 9-13 sati,
15. i 16. rujna od 14-18 sati.

Ova obavijest se odnosi SAMO na polaznike koji imaju položene sve Module.

Upisi na Diplomski studij

rujan 7th, 2016, 12:30

Obavještavam Vas da se prijave za upis na Diplomski studij održavaju 13.-16. rujna od 11-15 sati na Ekonomskom fakultetu u Rijeci.
Na prijave nije obavezno da dođete osobno (možete poslati sve dokumente po nekom od kolega).
Datum Upisa bit će objavljen nakon Prijava. Na upis morate doći osobno.
I Prijave i Upisi su u Rijeci NE u Bjelovaru.
Popis potrebnih dokumenata pogledajte na efri.hr (izvanredni studij smjer poduzetništvo)

Izmjena termina ispita

rujan 3rd, 2016, 09:26

Obavještavam Vas da ispit iz kolegija Trgovačko pravo i Operacijski menadžment neće biti održan u nedjelju već u subotu 10.09.2016. u 9 sati

Strateški menadžment – izmjena termina ispita

rujan 1st, 2016, 14:47

Obavještavam Vas da će se ispit iz kolegija Strateški menadžment održat u
subotu 03.09.2016. u 10 sati.

Zamjena termina ispita

srpanj 22nd, 2016, 08:46

Na zahtjev studenata došlo je do korekcije rasporeda vezano uz kolegije Marketing usluga i Financijsko računovodstvo.
Zamjena termina ispita

Radno vrijeme referade

srpanj 22nd, 2016, 08:36

Obavještavam Vas da referada EFRI Nastavnog centra Bjelovar neće raditi od 25.07.-31.08.2016. zbog korištenja godišnjeg odmora. Prvi radni dan je 01.09.2016.četvrtak.
Raspored rada za mjesec Rujan pogledajte na linku ispod.
Radno vrijeme

Upisi za Razlikovni program

srpanj 7th, 2016, 11:53

Upisi će se održavati u mjesecu rujnu po slijedećem rasporedu (klikni na link ispod)

Raspored upisa u Nastavnom centru Bjelovar

Svrha Razlikovnog programa
Nadogradnja stečenih znanja uz mogućnost nastavka studija i stjecanja višeg akademskog zvanja, a sve u skladu sa potrebama, željama i kompetencijama budućih polaznika.
Uvjeti upisa na program
“Program za stjecanje vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij na Ekonomskom fakultetu u Rijeci” (u nastavku Program) mogu upisati kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu, te kandidati koji su:
 završili stručni dodiplomski studij po starim propisima ili
 završili preddiplomski stručni studij po novim propisima i stekli najmanje 180 ECTS bodova ili
 završili sveučilišni dodiplomski studij po starim propisima.

Kolegiji programa
PREDMET NOSITELJ
Makroekonomija Prof. dr. sc. Nela Vlahinić 6 ECTS
Mikroekonomija Prof. dr. sc. Ljerka Cerović 6 ECTS
Međunarodna ekonomija Prof. dr. sc. Alen Host 6 ECTS
Izborni predmet 6 ECTS
Završni rad 6 ECTS
Ukupno:
Trajanje programa 1 godinu

Potrebna dokumentacija
1. Diploma ili Svjedodžba o završenom školovanju (kopiju + original na uvid)
2. Svjedodžba mature ili srednje škole (zadnja godina) – kandidati koji nisu polagali maturu (kopiju + original na uvid)
3. Domovnica – kopija
4. Rodni list – kopija
5. Dokaz o uplati (uplatnica, potvrda o izvršenoj uplati Internet bankrstva)
6. Matični list

Podatci za uplatu:
Razlikovni program: 3.800,00 kn
Uplate na: Ekonomski fakultet u Rijeci, Ivana Filipovića 4, 51 000 Rijeka
OIB: 26093119930
Žiro-račun: 2360000-1101586015
IBAN: HR8623600001101586015
Poziv na broj: (Vaš OIB) – 292262
Opis plaćanja: Ime i prezime – Razlikovni program za upis na diplomski studij

Upisnina: 375,00 kn
Uplate: Ekonomski fakultet u Rijeci, Ivana Filipovića 4, 51 000 Rijeka
OIB: 26093119930
Žiro-račun: 2360000-1101586015,
IBAN: HR8623600001101586015
Poziv na broj: (Vaš OIB) – 292 263
Opis plaćanja: Ime i prezime – Razlikovni program za upis na diplomski studij