Predavanja u NC Bjelovar

studeni 27th, 2010, 18:00

Predavanja u NC Bjelovar
Odluka o održavanju nastave i rokova u Nastavnim centrima 2014-15.
– sve godine. Da biste mogli otvoriti datoteku na računalu morate imati program za otpakiravanje datoteka poput: Izarca, 7zip-a, Winrara i sličnih.
Molim studente da pogledaju izmjene.

Predavanja 2. i 3. godine:
1. Predavanja 2. godina - ljetni semestar - sve putem Webinara 09.03.2015.
2. Predavanja 3. godina - izmjene Računvodstvo malih i srednjih poduzeća
02., 03., i 08.06.2015. predavanja iz Operacijskog menadžmenta će se održati putem Webmaila.

Računovodstvo malih i srednjih poduzeća – izmjene

29.05.2015. petak 16.30-18.45 (izmjena pola sata kasnije)
30.05.2015. subota 09.00-11.15
13.06.2015. subota 10.00-14.30 (izmjena 2 sata prije)
14.05.2015. nedjelja 09.00-10.30

Oni predmeti koji su navedeni kao webinar izvodit će se putem interneta jer ima nedovoljan broj upisanih studenata za održavanje nastave. To se prvestveno odnosi na predmete 2. godine. Isto tako mole se studenti da povremno prate da li je došlo do kakvih izmjena u predavanjima jer ovo nije konačna lista.