Home > Obavijesti > Odluka o upisu nastavka studija na sveučilišnom diplomskom studiju (četverogodišnji – stari program)

Odluka o upisu nastavka studija na sveučilišnom diplomskom studiju (četverogodišnji – stari program)

veljača 21st, 2012, 10:35

Odluka o upisu nastavka studija na sveučilišnom dodiplomskom studiju i terminu upisa

(takozvani četverogodišnji sveučilišni studij – stari program)

Studenti kojima ističe status 28.02.2012., mogu upisati nastavak studija od 01.03.2012. do 12.03.2012. u radno vrijeme referade

Uplate se vrše na broj žiro računa:
2360000-1101586015
Poziv na broj: JMBG-292128

Studenti koji su položili više od 50%ispita završne 4. godine plaćaju 50% posto propisane školarine.

Npr: Školarina je 5.500,00kn, a položeno je više od pola ispita završne godine (četvrte), onda se plaća 1.375,00kn + 423 kn za svaki ne položeni ispit iz prethodne godine.

Studenti koji su položili manje od pola ispita završne godine plaćaju 50% ukupne školarine tj. 2.750,00kn + 423 kn za svaki ne položeni ispit iz prethodne godine.

Upisi su u vrijeme rada referade. Molim vidjeti radno vrijeme na www.efri.bjelovar.hr