Home > Obavijesti > Poslovne financije – stara i nova bologna i Računovodstvo troškova bologna i stari program – 03.03.2012. – grupe

Poslovne financije – stara i nova bologna i Računovodstvo troškova bologna i stari program – 03.03.2012. – grupe

veljača 28th, 2012, 17:40

Ispit iz kolegija Poslovne financije i Računovodstvo troškova će se održati po slijedećem rasporedu:
1) 09:00 – 10:00 Poslovne financije (nova Bologna) + pismeni i usmeni ispit iz Računovodstva troškova za stari program
2) 10:00 – 11:00 Poslovne financije (stara Bologna i stari program)
3) 11.00 – završni ispit 2 Računovodstvo troškova – bologna