Home > Obavijesti > Makroekonomija 2 – materijali za predavanja i obavijest

Makroekonomija 2 – materijali za predavanja i obavijest

travanj 19th, 2012, 10:26
Makroekonomija 2 - materijali za predavanja 2011.12

Poštovani vanredni studenti (Rijeka i Bjelovar) koji u akademskoj godini 2011./2012. slušate kolegij Makroekonomija 2,

u privitku se nalaze potrebni materijali (predavanja i zadaci) iz spomenutog kolegija. Također, u privitku se nalazi i popis seminarskih tema kao i datumi do kada treba iste predati. Ako seminare napravite ranije, slobodno ih pošaljite na moj mail.

Potrebne info za pristup gmail adresi:

username: efrimakro2@gmail.com

password: vanredni-makroekonomija2

Molim Vas da ne zloupotrebljavate ovaj mail niti da mijenjate password jer se ovim mailom služe SVI vanredni studenti koji u ovoj akademskoj godini slušaju kolegij Makroekonomija 2: to znači NC Karlovac, NC Bjelovar i Rijeka.

U prvi kolokvij ulaze nastavne cjeline (predavanja i zadaci) koje se odnose na Ekonomski rast (Štednja, akumulacija kapitala i ek. rast) te Očekivanja. U drugi kolokvij ulaze nastavne cjeline (predavanja i zadaci) koje se odnose na Otvoreno gospodarstvo te Depresije i krize.

Termini za Bjelovar:

prvi kolokvij: 06.05.

drugi kolokvij i predaja seminara: 20.05.

popravni kolokviji i prvi ispit: 04.06.

drugi ispit: 18.06.

Termini za Rijeku:

prvi kolokvij: 10.05.

drugi kolokvij i predaja seminara: 25.05.

popravni kolokviji i prvi ispit: 06.06.

drugi ispit: 20.06.

Sretno svima!

Lijepi pozdrav,

Pavle Jakovac, mag.oec.

Asistent

Ekonomski fakultet Rijeka

Ivana Filipovića 4

51000 Rijeka

Tel.: 051/355-125

E-mail: pjakovac@efri.hr