Home > Obavijesti > Međunarodna ekonomija – vrijeme održavanja kolokvija i ispita 28.04.2012.

Međunarodna ekonomija – vrijeme održavanja kolokvija i ispita 28.04.2012.

travanj 23rd, 2012, 14:45

Sve je pomaknuto za 1 sat kasnije jer dosta studenata ima ispit iz Strateškog menadžmenta sa 3. godine.

Međunarodna ekonomija – grupe za kolokvije i ispite
1. grupa – Popravni kolokvij 1 – od 13.00h – nova bologna – svi koji pišu pk1
2. grupa – Popravni kolokvij 2 – od 13.30h – nova bologna – svi koji pišu pk2
3. grupa – Ispit 1 – od A do Margetan – od 14.00h
4. grupa – Ispit 1 – od Markanović do Ž – od 14.30h
5. grupa – stara bologna i stari program – od 15.00h – svi u jednoj grupi