Home > Obavijesti > Komunikacijske vještine na engleskom jeziku – literatura i način polaganja

Komunikacijske vještine na engleskom jeziku – literatura i način polaganja

lipanj 20th, 2012, 17:16

Što sve uključuje ispit – Business Communication Skills

1. presentation/oral ąnd written
2. CV
3. Business Result Advanced (Oxford University Press)

Knjigu imate u Algoritmu a kontakt osoba u Algoritmu je Parisi Tina 098/602-389 ili ju nabavite od nekog od studenata koji su ispit položili.