Home > Obavijesti > Monetarna ekonomija(stara i nova bologna) i Financijska tržišta(stara bologna) – 21.06.2012.

Monetarna ekonomija(stara i nova bologna) i Financijska tržišta(stara bologna) – 21.06.2012.

lipanj 20th, 2012, 13:23

Monetarna ekonomija

1. grupa – Monetarna ekonomija popravni kolokvij 1 i 2 + ispit za staru bolognu od 16.30h + Financijska tržišta stara bologna
2. grupa – ispit 1 Monetarna ekonomija – A do Maras od 17.00h
3. grupa – ispit 1 Monetarna ekonomija – od Margetan do Ž od 17.20h