Home > Obavijesti > Mikroekonomija 2 – literatura za ispit

Mikroekonomija 2 – literatura za ispit

listopad 6th, 2012, 12:27

Mole se studenti da sa stranice kolegija na www.efri.hr skinu potrebnu literaturu za kolegij Mikroekonomija 2. Isprintajte si sve za 1. kolokvij. Šifra za otvaranje dokumenata je mikrodva.