Home > Obavijesti > Ekonomika prometa i pomorstva, Špedicija i logistika, Osnove.eko.istra. – stari program i stara bologna 11.11.2012. u 08.30

Ekonomika prometa i pomorstva, Špedicija i logistika, Osnove.eko.istra. – stari program i stara bologna 11.11.2012. u 08.30

studeni 5th, 2012, 14:11

Špedicija i logistika, Osnove ekonomskih istraživanja i Ekonomika prometa i pomorstva – sve stara Bolonja i stari program studiranja će se održati 11.11. u 8.30 a ne u 10h kao što je bilo prije predviđeno.