Home > Obavijesti > Dodiplomski stari program – nastavak studiranja kome ističe 9. godina studiranja, pravo do 30.09.2012.

Dodiplomski stari program – nastavak studiranja kome ističe 9. godina studiranja, pravo do 30.09.2012.

studeni 7th, 2012, 14:17

Sukladno odluci Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Rijeci donesenoj dana 05. studenog 2012. god. produžuje se pravo polaganja ispita studentima dodiplomskog studija kojima ističe pravo polaganja 30.09.2012.
Sve informacije o upisu na dodiplomski studij na linku.