Home > Obavijesti > Ekonomika bankarstva – ispravak bodova u listama + grupe za 2. kolokvij

Ekonomika bankarstva – ispravak bodova u listama + grupe za 2. kolokvij

studeni 8th, 2012, 14:31
Ispravak liste 1. kolokvija 27.10.2012.

Drugi kolokvij se održava 10.11.2012.. subota.

Grupe za 2. kolokvij su sljedeće:

1. grupa – A do Manestar – 09.00h
2. grupa – Martinović do Ž – 10.00h