Home > Obavijesti > Analiza i revizija – informacija o načinu polaganja

Analiza i revizija – informacija o načinu polaganja

studeni 15th, 2012, 07:53

Samo informacija od asistenta:

U slučaju da netko od studenata iz Bjelovara pristupi pismenog ispitu 20.11. u Rijeci i padne ne može ponovno
pristupiti pismenom ispitu u Bjelovaru 30.11.! Ali ako pismeni dio polože 20.11. u Rijeci usmeni dio mogu polagati u
Bjelovaru 30.11. kao što je bila i dosadašnja praksa.