Home > Obavijesti > Rezultati Makroekonomija 1 – 2. kolokvij Bjelovar i 1. kolokvij Karlovac

Rezultati Makroekonomija 1 – 2. kolokvij Bjelovar i 1. kolokvij Karlovac

studeni 16th, 2012, 14:37

1. Rezultati Makro 1 - Kolokvij i seminar 11.11.2012.

2. Rezultati Makro 1 - 1. kolokvij Karlovac

3. Mole se studenti da se u referadu dođu upisati na sljedeće list do 25.11.2012.:
a) ponavljaju prvi kolokvij
b) ponavljaju drugi kolokvij
c) uopće nisu pisali prvi kolokvij
d) uopće nisu pisali drugi kolokvij

Ti upisi na liste su potrebni kako se ne bi printao nepotreban broj testova a kasnije bi se bacali.