Home > Obavijesti > Raspored za Špediciju i logistiku, Mikrosustav EU, Osnove ekonomskih istraživanja i Ekonomika prometa i pomorstva 25.11.2012.

Raspored za Špediciju i logistiku, Mikrosustav EU, Osnove ekonomskih istraživanja i Ekonomika prometa i pomorstva 25.11.2012.

studeni 20th, 2012, 15:18

Na zahtjev studenata došlo je do pomaka održavanja pk1-2 i zavšrnog ispita iz kolegija:

Špedicija i logistika, Osnove eko. Istraživanja i Ekonomika prometa i pomorstva
1. Grupa – Pk1-2 od 13h
2. Grupa – Završni ispit 1 – od 14h
Mikrosustav EU – kolokvij 1 od 13h
Špedicija i logistika – za staru bolognu od 13h
Osnove ekonomskih istraživanja i Ekonomika prometa i pomorstva za stari program od 13h