Home > Obavijesti > Raspored za Uvod u modeliranje – stara i nova bologna, i Kvantitativne metode – stari program 25.11.2012. nedjelja

Raspored za Uvod u modeliranje – stara i nova bologna, i Kvantitativne metode – stari program 25.11.2012. nedjelja

studeni 20th, 2012, 14:25

1. grupa – od 09h
– popravni kolokvij 1 i 2 iz Uvoda u modeliranje za novu bolognu od 09h
– ispit iz Uvoda u modeliranje za staru bolgonu od 09h
– ispit iz Kvantitativnih metoda za poslovno odlučivanje – stari program od 09h
2. grupa – od 11h
– završni isit za Uvod u modeliranje nova bologna od 11h