Home > Obavijesti > Statistička analiza i Statističke metode – raspored za 25.11.2012.

Statistička analiza i Statističke metode – raspored za 25.11.2012.

studeni 20th, 2012, 15:17

Statistička analiza – grupe
Grupe za završni ispit i– nova bologna
1. Grupa – 11:00, 1. Grupa za završni ispit A do M + svi koji polažu Statističke metode(diplomski studij)
2. Grupa – 11:30, 2. grupa za završni ispit N do Ž
3. Grupa – Popravni kolokvij za novu bolognu i ispit za staru bolognu od 12h