Home > Obavijesti > Rezultati Analiza i revizija i Analiza i planiranje 30.11.2012.

Rezultati Analiza i revizija i Analiza i planiranje 30.11.2012.

studeni 30th, 2012, 19:28

Analiza i planiranje

Vukušić Matea – dovoljan (2)

Ostali nisu položili.

Analiza i revizija

Pismeni ispit položile su:

Horvat Ivana

Pikivača Daria

Ostali nisu zadovoljili.