Archive

Archive for studeni, 2012

Mikroekonomija 2 – grupe za 2. kolokvij 21.11.2012.

studeni 19th, 2012

– kolokvij – 1. grupa – 16.30-17.30h A do Kelek
– kolokvij – 2. grupa – 17.30-18.30h Klenović do Ž

Financijska tržišta i institucije – ispit za staru bolognu 20.11.2012. od 16.00h

studeni 19th, 2012

Obavještavaju se studenti po staroj bologni da će se ispit iz Financijskih tržišta i institucija održati 20.11.2012. od 16.00h.

Rezultati Makroekonomija 1 – 2. kolokvij Bjelovar i 1. kolokvij Karlovac

studeni 16th, 2012

1. Rezultati Makro 1 - Kolokvij i seminar 11.11.2012.

2. Rezultati Makro 1 - 1. kolokvij Karlovac

3. Mole se studenti da se u referadu dođu upisati na sljedeće list do 25.11.2012.:
a) ponavljaju prvi kolokvij
b) ponavljaju drugi kolokvij
c) uopće nisu pisali prvi kolokvij
d) uopće nisu pisali drugi kolokvij

Ti upisi na liste su potrebni kako se ne bi printao nepotreban broj testova a kasnije bi se bacali.

Rezultati Ekonomika bankarstva od 10.11.2012.

studeni 16th, 2012

Analiza i revizija – informacija o načinu polaganja

studeni 15th, 2012

Samo informacija od asistenta:

U slučaju da netko od studenata iz Bjelovara pristupi pismenog ispitu 20.11. u Rijeci i padne ne može ponovno
pristupiti pismenom ispitu u Bjelovaru 30.11.! Ali ako pismeni dio polože 20.11. u Rijeci usmeni dio mogu polagati u
Bjelovaru 30.11. kao što je bila i dosadašnja praksa.

Upisi ocjena od 14.11.2012. do 25.11.2012.

studeni 13th, 2012

Dodatni rokovi 1. godine diplomskog i preddiplomskog studija – od 13.11.2012.

studeni 13th, 2012

Kristina Mandić – javiti se u referadu

studeni 12th, 2012

Kristinu Mandić (JMBAG 0081132208)

Rokovi za studente dodiplomskog studija

studeni 12th, 2012

Kako neki od studenata imaju pravo polaganja do 28.02.2013. u tablici rokova su instalirani neki novi rokovi. Tu su i rokovi iz Međunarodne ekonomije i Analize i revizija.
Rokovi u Bjelovaru.

Uvod u modeliranje i Kvantitativne metode – stara bologna i stari program – Ispit je u nedjelju11.11.2012. u 09.30h

studeni 8th, 2012

Obavještavaju se studenti po starom programu i staroj bologni da će se ispit iz Uvoda u modeliranje i Kvantitativnih metoda održati u nedjelju 11.11.2012. od 09.30h.

Ekonomika bankarstva – ispravak bodova u listama + grupe za 2. kolokvij

studeni 8th, 2012
Ispravak liste 1. kolokvija 27.10.2012.

Drugi kolokvij se održava 10.11.2012.. subota.

Grupe za 2. kolokvij su sljedeće:

1. grupa – A do Manestar – 09.00h
2. grupa – Martinović do Ž – 10.00h

Dodiplomski stari program – nastavak studiranja kome ističe 9. godina studiranja, pravo do 30.09.2012.

studeni 7th, 2012

Sukladno odluci Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Rijeci donesenoj dana 05. studenog 2012. god. produžuje se pravo polaganja ispita studentima dodiplomskog studija kojima ističe pravo polaganja 30.09.2012.
Sve informacije o upisu na dodiplomski studij na linku.

Mikroekonomija 1 – raspored za 08.11.2012.

studeni 6th, 2012

1. od 16.00-17.45 – predavanja
2. kolokvij – 1. grupa – 18-19h A do Kelek
3. kolokvij – 2. grupa – 19-20h Klenović do Ž

Trgovačko pravo – rezultati kolokvija 1 04.11.2012.

studeni 6th, 2012

Makroekonomija 1 – raspored za subotu i nedjelju 10. i 11.11.

studeni 6th, 2012

Raspored za subotu: 10.11.2012. od 10 sati (pa nadalje): studenti moraju predati seminar u isprintanom obliku (ovo je zadnji dan za predaju) + zadaci za K1 i K2

Raspored za nedjelju: 11.11.2012. od 08:30 do 09:35: drugi kolokvij (u dvije grupe, svaka grupa 30 minuta); prva grupa od A-M – 08.30h , druga grupa od N-Ž – 09.05h.

Upravljanje kvalitetom – 19.12. u 19h (stari program)

studeni 5th, 2012

Obavještavaju se studenti po starom programu da će se ispit iz Upravljanja kvalitetom održati 19.12.2012. od 19h.

Ekonomika prometa i pomorstva, Špedicija i logistika, Osnove.eko.istra. – stari program i stara bologna 11.11.2012. u 08.30

studeni 5th, 2012

Špedicija i logistika, Osnove ekonomskih istraživanja i Ekonomika prometa i pomorstva – sve stara Bolonja i stari program studiranja će se održati 11.11. u 8.30 a ne u 10h kao što je bilo prije predviđeno.

Ekonomika bankarstva – rezultati 1. kolokvija 28.10.2012.

studeni 5th, 2012

Upis ocjena od 04.11.2012. do 11.11.2012.

studeni 3rd, 2012
Upisi ocjena lista 01-13 (ispravak za Mikro 08.11.2012.)

Na listi je ispravak za 08.11.2012., ne upisiuje se Makroekonomija 1 i 2 nego Mikroekonomija 1 i 2.

Špedicija i logistika 10.11.2012. – seminar počinje od 14h(kolokvij od 16h)

studeni 2nd, 2012

Obavještavaju se studenti da će seminar iz Špedicije i logistike započeti 10.11.2012. od 14h i trajat će do 15.30h. U 16h bi se održao kolokvij, a poslije kolokvija bi se održao nastavak seminarske nastave.