Archive

Archive for veljača, 2013

Poslovne financije i Računovodstvo troškova – 02.03.2013. svi u 11h

veljača 28th, 2013

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz Poslovnih financija i Računovodstva troškova odrđati u 11h. Nema grupa. Ukoliko netko piše oba ispita pisat će ih jednog za drugim.

Žaklina Bukva – neka donese indeks u referadu – HITNO!

veljača 26th, 2013

Moli se studentica Žaklina Bukva da donese indeks u referadu. Moli se za hitnost.

Menadžment – ispit 2 – 05.03.2013. u 16.15h

veljača 26th, 2013

Obavještavaju se studenti druge godine da će se ispit 2 iz Menadžmenta održati 05.03.2013. od 16.15h.

Raspored predavanja za ljetni semestar 2012./13.

veljača 25th, 2013

Računovodstvo troškova – stari program 15.02.2013.

veljača 25th, 2013

Nitko nije položio.

Međunarodna ekonomija 22.02.2013. u Rijeci

veljača 25th, 2013

Nitko od studenata iz Bjelovara nije položio.
Međunarodna ekonomija 22.02.2013. u Rijeci stari program

Međunarodno poslovanje – 02.03.2013.

veljača 21st, 2013

Obavještavaju se studenti da se odgođeni ispit iz Međunarodnog poslovanja održava 02.03.2013. od 13h

Rezultati Poslovne financije 15.02.2013.

veljača 21st, 2013

Matematika 2.3. u 11 sati

veljača 21st, 2013

Matematika 2.3. u 11 sati

Metodologija istraživanja – diplomski studij – ispit u subotu u 23.02.2013. u 14h

veljača 19th, 2013

2. ispitni rok iz Metodologije istraživanja održati u SUBOTU, 23.2.2013. U 14.00 SATI

Menadžment – PK1-2 i Završni ispit – 23.02.2013. od 14h

veljača 19th, 2013

Obavještavaju se studenti da će se Menadžment održati 23.02.2013. od 14h. Prvo će ići popravni kolokviji a nakon toga završni ispit. Raspored grupa imate na stranicama kolegija www.efri.hr

Debač Dražen i Monika Šilić – neka se jave u referadu

veljača 18th, 2013

Mole se gore navedeni studenti da se jave u referadu u radno vrijeme.

Menadžment ljudskih potencijala – rezultati od 16.02.2013.

veljača 18th, 2013

Filozofija racionalnog djelovanja – ispit od 09h 16.02.2013.

veljača 12th, 2013

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz Filozofije racionalnog djelovanja održati 16.02.2013. od 09h, a nakon toga će se održati seminarska nastava

Poslovne financije – stara i nova bologna, stari program, + Računovodstvo troškova – stari program – 15.02.2013. petak

veljača 12th, 2013

Poslovne financije nova, stara bologna i stari program + Računovodstvo troškova – stari program
1. Grupa – Poslovne financije – popravni kolokvij – svi studenti po novoj bologni koji moraju ići na popravni kolokvij – A do Ž od 16h
2. Grupa – Poslovne financije – završni ispit za novu bolognu od A do J + Poslovne financije – stari program (svi prijavljeni) i Stara bologna (svi prijavljeni) – od 17h
3. Grupa – Poslovne financije – završni ispit za novu bolognu od K do Ž + Računovodstvo troškova – stari program (svi prijavljeni) od 18h

Međunarodna ekonomija 08.02.2013. Rijeka (dodiplomski studij)

veljača 11th, 2013

Matematika – rezultati završnog 1 02.02.2013.

veljača 11th, 2013

Menadžment ljudskih potencijala (za staru bolognu) – 16.02.2013. u 11h

veljača 11th, 2013

Ispit iz kolegija Menadžment ljudskih potencijala (stara bolonja) održat će se u subotu, 16.2.2013. u 11 sati (zajedno sa studentima nove bolonje) umjesto 17.2.. Studenti su dužni ispit prijaviti putem studomata.

Ispit iz kolegija Menadžment ljudskih potencijala (nova bolonja) se održava u subotu, 16.2.2013. u 11 sati.

Računovodstvo troškova (stari program) – 06.02.2013.

veljača 8th, 2013

Na roku iz Računovodsva troškova (stari program) održanog 6.02.2013. niti jedan student nije zadovoljio.

Matematika – rezultati 02.02.2013.

veljača 8th, 2013
Matematika - rezultati 02.02.2013.

Troje se studenta nisu potpisala pa neka se jave asistentici.

Studentima iz NC Karlovac

0081131786 Andrea Božurić 2 4 6 NC BJ
0081139305 Ana Butorac 15 3 21 4 43 NC BJ
0081139074 Borna Gotal 4 1 16 1 22 NC BJ
0248021599 Ante Matić 7 2 1 3 13 NC BJ
0081140792 Melita Milosavljević 1 3 12 3 19 NC BJ
0081139261 Milica Paskaš 2 2 1 3 8 NC BJ
0081139672 Maria-Elena Ribar 19 3 20 3 45 NC BJ
0232007417 Iva Sučić 15 4 6 5 30 NC BJ
0081139646 Ivan Šimatović 5 4 0 5 14 NC BJ