Home > Obavijesti > Upis ljetnog semestra (za one koji nisu donijeli indeks na upis)

Upis ljetnog semestra (za one koji nisu donijeli indeks na upis)

ožujak 13th, 2013, 16:21

Mole se studenti koji nisu donijeli indekse za upis ljetnog semestra a nova su bologna mole se da indekse donesu do 16.03.2013. u referadu do 10h i da na indeks svakako napišu da trebaju na indeks naljepnicu za ljetni semestar.