Home > Obavijesti > Organizacija – upute ponavljačima

Organizacija – upute ponavljačima

ožujak 28th, 2013, 15:57

Poštovani kolege,

obzirom da se 2012/2013 godine ne izvodi nastava za prvu godinu preddiplomskog studija, za studente koji su ponovno upisali kolegij vrijede slijedeća pravila:

1. Priznaju se prošlogodišnji seminarski bodovi za studente koji su prošle godine izlagali rad
2. Za one koji nisu prošle godine izlagali rad, a žele ostvariti bodove iz seminara, mogu predati seminarski rad. Rok za prijavu teme je 17.04, a konačna verzija seminarskog rada treba biti predana najkasnije do 06.05. na email (dsokolic@efri.hr)
3. Seminarske teme su objavljene na web stranici kolegija (http://www.efri.uniri.hr/kolegiji/prikaz.asp?txt_id=3898) (vrijede prošlogodišnje teme)

Studentima koji su ponovno upisali kolegij mogu se priznati seminarski bodovi, ali ne i kolokviji kojima moraju ponovno pristupiti.

4. Prvi i drugi kolokvij će se pisati 18.05. u 12:30h
5. Prvi završni ispit će se pisati 18.05. u 14h

6. Popravni kolokvij će se pisati 01.06. u 10.30 (studenti mogu pristupiti samo jednom kolokviju, a sami biraju kojem, neovisno o broju prethodno ostvarenih bodova)
7. Drugi završni ispit će se pisati 01.06. u 11h

Za sva ostala pitanja molim da mi se obratite preko emaila.

Srdačno,

doc.dr.sc. Danijela Sokolić
dsokolic@efri.hr