Archive

Archive for travanj, 2013

Rad referade 03.05.2013. prijepodne od 11-14h

travanj 30th, 2013

Obavještavaju se studenti da 03.05.2013. referada radi prijepodne od 11-14h

Dodiplomski studij – izvanredni upis studentima koji su izgubili pravo studiranja 28.02.2013.

travanj 30th, 2013

01.05.2013. faks ne radi

travanj 30th, 2013

Obavještavaju se studenti da faks u srijedu 01.05.2013. ne radi.

Baze podataka – rezultati nakon 2. kolokvija 2013.

travanj 30th, 2013

Menadžment ljudskih potencijala – rezultati od 28.04.2013.

travanj 30th, 2013

Makro 2 – grupe za kolokvij 02.05.2013.

travanj 29th, 2013
Makro 2 - grupe za kolokvij 02.05.2013.

U K1 iz kolegija Makroekonomija 2 ulaze teorija, grafikoni i zadaci iz narednih cjelina:

– štednja, akumulacija kapitala i domaći proizvod

– stopa štednje i domaći proizvod; stopa štednje i potrošnja

– fizički u odnosu na ljudski kapital

– tehnološki napredak i ekonomski rast

– očekivanja (osnovni alati)

– očekivanja, osobna potrošnja i investicije

– očekivanja, BDP i ekonomska politika

Ostalo ulazi u K2.

Žaklina Olujić – da se javi u referadu u radno vrijeme

travanj 29th, 2013

Moli se Žaklina Olujić da se javi u referadu u Bjelovar u radno vrijeme.

Radno vrijeme referade 27.04.2013. subota

travanj 26th, 2013

Referada 27.04.2013. radi od 09.15-11.00h prijepodne i od 15.30-17.00h poslijepodne.

Rokovi 1. godine preddiplomskog i diplomskog studija, rokovi stara bologna za 2. i 3. godinu od 25.04.2013.

travanj 25th, 2013

Rokovi od 25.04.2013. ljetni semestar

Još se moraju objaviti neki od preostalih rokova.

Ekonomika bankarstva – stara bologna i Banke i bankarsko poslovanje stari program 27.04.2013. u 16.00h

travanj 25th, 2013

Obavještavaju se studenti po staroj bologni i starom programu da će se ispit iz Ekonomike bankarstva i Banaka i bankarskog poslovanja održati 27.04.2013..

Strateški menadžment i Upravljanje kvalitetom – svi – u subotu 27.04.2013. od 10h

travanj 24th, 2013

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz Strateškom menadžmenta i Upravljanja kvalitetom – svi – održati 27.04.2013. od 10h.

Upis ocjena od 25.04.2013. do 05.05.2013.

travanj 23rd, 2013

Rezultati Engleski jezik od 19.04.2013.

travanj 23rd, 2013

Rezultati Makro 1 18.04.2013. Bjelovar i Karlovac

travanj 22nd, 2013

Gospodarstvo Hrvatske grupe za kolokvij 25.04.2013.

travanj 22nd, 2013
Gospodarstvo Hrvatske grupe za kolokvij 25.04.2013.

Napomena: Studenti su obavezni pridržavati se rasporeda.

Rezultati Strateški menadžment od 11.04.2013.

travanj 21st, 2013

Matematička analiza – rezultati 2. kolokvija 2013.

travanj 19th, 2013

Mikroekonomija 2 – ispit 3, i ispit za staru boglognu 20.04.2013. u 17.30h

travanj 19th, 2013

Obavještavaju se studenti da se ispit 3 iz Mikroekonomije 2 održava 20.04.2013. u 17.30h. Greškom je na papir stavljeno da se ispit održava 19.04.2013. od 16.30h.

Makroekonomija 2 – materijali za predavanja i teme za seminare

travanj 16th, 2013

Poštovani vanredni studenti iz NC Bjelovar,

u privitku nalaze se nastavni materijali i popis tema za seminare (skupa sa mini uputama) iz kolegija Makroekonomija 2.

Makroekonomija 2 - materijali za predavanja i teme za seminare

Ispit iz kolegija Makroekonomija 1 (za one studente koji su na vrijeme prijavili ispit) održat će se 18.04.2013. godine nakon što prof. Vlahinić-Dizdarević odradi predavanja iz Makro 2.

Odnosno, ispit iz Makro 1 počet će u 19:10 sati.

Računovodstvo – rezultati od 14.04.2013.

travanj 16th, 2013

Stari program:

Demšić Tamara pismeni (2)/ usmeni (2)/ ukupno: Dovoljan (2)

Nova bologna:

Lončar Vedrana (dovoljan/2/40/E)
Orošaj Marta (dovoljan/2/40/E)

Ostali studenti nisu zadovoljili.