Home > Obavijesti > Operacijski menadžment – grupe za 2. kolokvij 18.05.2013. subota

Operacijski menadžment – grupe za 2. kolokvij 18.05.2013. subota

svibanj 14th, 2013, 11:23

Operacijski menadžment – kolokvij 2
1. Grupa – A do M od 14.00h
2. Grupa – N do Ž od 14.30h