Home > Obavijesti > Ana Krivak i Emil Ružić – hitno se javiti evidenciji studija u Rijeci

Ana Krivak i Emil Ružić – hitno se javiti evidenciji studija u Rijeci

svibanj 24th, 2013, 13:06

Obavještavaju se studenti Ana Krivak i Emila Ružića da nisu upisali
ljetni semestar te da nisu studenti Fakulteta. Neka se hitno jave
evidenciji studija i to riješe tj. da im se upiše ljetni semestar.
Kolokviji iz Statistike će im se priznati nakon što obave upis.