Home > Obavijesti > Operacijski menadžment i Organizacija – grupe za 01.06.2013. + Obavijest za stručnu praksu

Operacijski menadžment i Organizacija – grupe za 01.06.2013. + Obavijest za stručnu praksu

svibanj 31st, 2013, 10:08

Operacijski menadžment
1. grupa – Popravni kolokvij 1-2 – od 10.30h
2. grupa – Završni ispit 1 – A do Majnarić od 11.15h
3. grupa – Završni ispit 1 – Maltarić do Ž od 12.00h

Stručna praksa
– u slučaju bilo kakvih potreba za razgovorom a vezano za kolegij od 10h

Diplomski i završni radovi kod profesorice Kaštelan Mrak
– isto tako razgovor oko bilo kakvih problema vezanih uz iste od 10-10.30h ili iza 12.30h.