Home > Obavijesti > Kristina Car – javiti se asistentu Vretenaru iz Operacijskog menadžmenta – HITNO!

Kristina Car – javiti se asistentu Vretenaru iz Operacijskog menadžmenta – HITNO!

srpanj 2nd, 2013, 14:42

Kristina Car mora se javiti asistentu Vretenaru iz Operacijskog menadžmenta – HITNO!