Home > Obavijesti > Međunarodna ekonomija – rezultati 27.06.2013. stara bologna i dodiplomski studij

Međunarodna ekonomija – rezultati 27.06.2013. stara bologna i dodiplomski studij

srpanj 4th, 2013, 14:52

1. Nitko od studenata po staroj bologni nije položio ispit
2. Međunarodna ekonomija - dodiplomski studij (četverogodišnji) - rezultati 27.06.2013.