Home > Obavijesti > Razlikovni program za studente stručnih studija, visokih poslovnih škola i ostalih fakulteta po starom programu

Razlikovni program za studente stručnih studija, visokih poslovnih škola i ostalih fakulteta po starom programu

srpanj 9th, 2013, 09:02

Kako se je pokazao veliki interes za upisom na diplomski studij Ekonomskog fakulteta u Rijeci studenta koji su završili stručne studije, visoke poslovne škole i fakultete po starom didiplomskom programu Ekonomski fakultet Rijeka je izradio program kojim bi se i tim studentima omogućilo upisivanje diplomskog studija na Ekonomskom fakultetu Rijeka.
Studenti bi morali završiti razlikovnu godinu (link na opis predmeta i programa) da bi se mogli upisati na prvu godinu diplomskog studija.

U svrhu toga mole se zainteresirani bivši studenti stručnih studija, visokih poslovnih škola i dodiplomskih fakulteta da ispune anketu koja bi pomogla Ekonomskom fakultetu Rijeka da vidi da li ima interesa za organiziranjem nastave takvog oblika.
U slučaju dovoljnog broja kandidata upisi, nastava i ispiti bi se organizirali u NC Bjelovar.

Anketa - razlikovna godina 2013.
Molimo anketu slati na mail salebic@efri.hr